Gospodarka

2010-11-19 08:41:20

Kasy fiskalne po Nowym Roku

W związku ze zmianą stawek podatku VAT, wszyscy posiadacze kas rejestrujących będą mieli obowiązek stosować nowe stawki od 1 stycznia 2011 r.
Obowiązkiem ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących objęci są podatnicy wymienieni w art. 111 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535, z późn. zm.).


Podpisana przez prezydenta RP uchwalona 23 października przez parlament nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług nie zmienia dotychczasowych zasad stosowania kas rejestrujących przewidzianych w  rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Oznacza to, że na podmiotach zobowiązanych do rejestrowania obrotu za pomocą kas rejestrujących ciążą nadal wszystkie dotychczasowe obowiązki wymienione w art. 7 tego rozporządzenia. Tym samym po fiskalizacji kasy sprzedaż należy prowadzić wyłącznie w trybie fiskalnym i nie prowadzić sprzedaży na kasie po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym (art. 7 pkt 15 rozporządzenia). Ewentualne problemy w dostosowaniu kasy do nowych stawek przy konkretnym asortymencie mogą wynikać z ograniczeń technicznych w starszych typach kas rejestrujących.


Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, na koniec 2009 r. liczba zarejestrowanych w urzędach skarbowych kas fiskalnych wynosiła 1 509 954 sztuki.


– Kasy te mogły być zarejestrowane przez urzędy tylko w sytuacji, gdy ich stan techniczny odpowiadał normom określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ww. ustawy – wyjaśnia Magdalena Kobos, rzecznik prasowy ministra finansów. – Zatem teoretycznie wszystkie kasy powinny posiadać już możliwość zmiany stawek VAT, wobec czego zakup nowej kasy nie jest konieczny. Przedsiębiorcy mogą tę operację przeprowadzić samodzielnie lub skorzystać z usług serwisu. Cena zależy od serwisu, dlatego warto porównać oferty – zachęca.


W związku ze zmianą stawek podatku VAT wszyscy posiadacze kas rejestrujących będą mieli obowiązek stosować nowe stawki od 1 stycznia 2011 r., natomiast sankcje niewydawania paragonów lub nieewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej zostały uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.


– Obowiązkiem ustawodawcy jest uchwalanie przepisów podatkowych z vacatio legis, stwarzającym podatnikom realną możliwość dostosowania się do wprowadzonych zmian – zwraca uwagę Krzysztof Kunowski z Kancelarii Doradztwa Podatkowego. – W tym przypadku okres ten, w mojej ocenie, jest stanowczo za krótki. Zatem informacja o zmianie stawek VAT od 2011 r. oraz o konieczności przeprogramowania kas fiskalnych na nowe stawki powinna być już teraz szeroko nagłaśniana przez media. Ułatwi to podatnikom zdobycie wiedzy co do tego, jakie stawki będą obowiązywać w przypadku sprzedawanych przez nich towarów i usług oraz uświadomi im konsekwencje niedostosowania się do nowych wymogów – informuje Krzysztof Kunowski.


Osoba, która nie zastosuje się do zmian, nie może rozpocząć sprzedaży w styczniu 2011. Należy zatem pamiętać o należytym przygotowaniu się do nowej sytuacji po to, aby brak fiskalizacji kasy czy też niewprowadzenie do kasy nowych stawek na towary i usługi  nie spowodował niepotrzebnych przerw w sprzedaży.


Kasa fiskalna daje pełną ewidencję prowadzonej sprzedaży na użytek podatku VAT, więc w sytuacji, gdy nie będzie zgodna z obowiązującymi wymogami, sprzedaż taka jako niewłaściwie udokumentowana spowodować może negatywne skutki podatkowe i karnoskarbowe.


– Ufam, że kary będą ostatecznością, bo wszyscy podatnicy przygotują się do zmiany stawek – przekonuje Magdalena Kobos. – Zdajemy sobie sprawę z pewnych niedogodności w ostatnim tygodniu grudnia, jednak w innych krajach UE takie zmiany miały miejsce kilkakrotnie i nie spotkałam się z informacjami, że długotrwale skutkowały one utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej – zapewnia.


Wiodący producenci kas fiskalnych na polskim rynku zachęcają do wykonania operacji przeprogramowania samodzielnie.


– Ponieważ operacja przeprogramowania kasy fiskalnej to operacja manualna, nie jest wymagana wizyta serwisanta. Nie wymaga tego również prawo polskie – informują specjaliści z firmy Posnet.


Zrozumiałe jest, że wielu użytkowników woli jednak, żeby operacji przeprogramowania dokonał wykwalifikowany serwisant. Liczba serwisantów mających pod swoją opieką kasy fiskalne jest jednak ograniczona, więc siłą rzeczy może zdarzyć się, że taka wizyta nie będzie możliwa.


– W takiej sytuacji zachęcamy klientów do wykonania operacji samemu, a w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów, kontakt z producentem – przekonują specjaliści z Posnetu.Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Trwa XXII edycja konkursu Najlepszy Bank organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Sonda

Czy w dobie niestabilnej gospodarki inwestycje alternatywne w złoto i platynę są jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania?

53%
30%
17%
Głosów: 504, start sondy: 2011-06-21