Gospodarka

2009-12-18 18:54:31

Złoto inwestycyjne zwolnione z VAT

Co prawda, zakup złota inwestycyjnego jest zwolnione z podatku VAT ale mimo istnienia tego przywileju, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Należy tylko zachować szczególne warunki w procedurze podatkowej.
Jednym z istotnych warunków jest to by doszło w ogóle do nabycia złota inwestycyjnego od podatnika, który wcześniej zrezygnował z korzyści  zwolnienia z obowiązku opodatkowania dostaw złota. Rozlicza taką czynność na zasadach ogólnych.

Przywilej zwolnienia i odliczeń podatku VAT naliczonego zostaje zachowany, w sytuacji gdy od nabycia  złota, także, wewnątrzwspólnotowego złota nieinwestycyjnego lub importu tego kruszcu  z kraju spoza UE, pod warunkiem jego przekształcenia w złoto inwestycyjne. Zasada taka jest stosowana w przypadku zakupu usług jubilerskich polegających na przerobie złota, zmianie jego postaci, masy oraz próby.

Złoto jest często dobrym zabezpieczeniem przed zmianą cen na rynku i przed zachowaniami kryzysowymi w gospodarce. Tradycyjnie jest gwarantem na ciężkie czasy.

Dostawa złota w kwestii podatków jest uznawana, jako inwestycja finansowa. Jest w zasadzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Trzeba przy tym pamiętać, że przy nabywaniu i obrotu złotem inwestycyjnym stosowane są specjalne procedury podatkowe - VAT. Opisane są w art. 121 – 125 ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. A także, w art. 344 – 356 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej. Przepisy prawne regulują specjalną procedurę rozliczania się z urzędami skarbowymi w zakresie podatku od towarów i usług w trakcie transakcji złotem inwestycyjnym

Ważna jest przy tym definicja złota

Złoto inwestycyjne to stop złota o bardzo wysokiej zawartości tego szlachetnego pierwiastka. Charakteryzuje się dużą ceną zakupu. Jest przedmiotem handlu na rynkach kruszców i złotych monet.

Złoto inwestycyjne jest zdefiniowane w art. 121 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Ustawodawca zaliczył do tego typu złota:

1.     Złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie, co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe,

2.     Złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

- posiadają próbę, co najmniej 900 tysięcznych,

- zostały wybite po roku 1800,

- są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,

- są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80 proc. wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Ustawodawca unijny zobowiązał ponadto struktury wspólnotowe, by w przypadku monet o charakterze inwestycyjnym, sporządzały roczne wykazy monet, które zgodnie z prawem spełniają wymogi bezpieczeństwa podmiotom, w tym bankom, instytucjom finansowym i konsultingowym prowadzącym i organizującym transakcję złotem. Bezpieczeństwo w tej sytuacji polega na tym by umieszczone w wykazie złote monety były zgodnie z prawodawstwem unijnym zwolnione były z podatku VAT.

Złote monety z zamiarem przeznaczenia ich jako dobro inwestycyjne są wymienione w specjalnym wykazie. Spis taki jest ogłaszany, co roku w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Taki wykaz jest zawarty w Dz. Urz. UE Seria C nr 306 z 20 listopada 2008 r. Wymienione tam monety złote spełniają warunki złota inwestycyjnego przez cały 2009 r i są zwolnione z podatku VAT. Przed transakcją zakupu lub sprzedaży najlepiej zajrzeć do aktualnego wykazu.

Unijna konkurencyjność

By zwiększyć konkurencyjności wspólnotowego złota, zdecydowano w UE na zwolnienie z podatku VAT całych transakcje nabywania i sprzedaży złota. Zachowano przy tym uprawnienia podatników do możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu złota o charakterze inwestycyjnym.

Według polskiej ustawy o podatku VAT, w art. 122 ust 1 zwalnia się z podatku:

 - dostawę wewnątrzwspólnotową,

 - wewnątrzwspólnotowe nabycie,

 - import złota inwestycyjnego.

Zwolnienia dotyczą także certyfikaty asygnowane lub nieasygnowane, rachunki opiewające na złoto, pożyczki w złocie, operacje swap w złocie oraz transakcje złota inwestycyjnego powiązane z kontraktami futures i forward., pod warunkiem, ze dochodzi do zmiany prawa własności.

Według dyrektyw unijnych operacje handlowe złotem inwestycyjnym są specjalnie chronione. Mają zróżnicowane procedury rozliczania z urzędami podatkowymi. Podatnik może odliczyć podatek VAT, mimo, ze sama transakcja złotem jest zwolniona z tego podatku. Według polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, w obrocie złotem inwestycyjnym istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego:

·        Od zakupu lub nabycia od podatnika, który wcześniej podczas transakcji zrezygnował ze zwolnienia z opodatkowania dostawy i rozliczył się według ogólnych zasad,

·        Od nabycia, w tym  wewnątrzwspólnotowego i importu złota innego niż złoto inwestycyjne, pod warunkiem, ze zostanie ono przekształcone w złoto inwestycyjne przez podatnika, nabywcę.

·        Od zakupu usług polegających na zmianie próby złota w stopie i jego masy, w tym uszlachetniania tego złota.

·        Prawo do odliczenia przysługuje także podmiotowi, który wytwarza złoto inwestycyjne, albo przetwarza złoto w złoto inwestycyjne.

Faktury, rachunki albo inne dokumenty

Podatnik, dokonujący dostaw złota inwestycyjnego, metali szlachetnych i wyrobów z tych metali i kruszców, bez względu na wartość obrotów nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, podmiotowego. Jest to usankcjonowane w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie musi w tym celu posiadać kasy rejestrującej, o tym stanowi par. 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących.

Sytuacja jednak nie jest jednoznaczna. Jeżeli dostawa złota odbyła się na rzecz osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą to taka transakcja powinna być zarejestrowana w kasie fiskalnej. Należy wówczas  wystawić fakturę VAT.

Podmiot handlujący złotem inwestycyjnym, powinien prowadzić pełną ewidencję podatkową dla potrzeb skarbowych.

Podatnik w tej sytuacji, ma uprawnienia rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli jego działalność polega na:

·        wytwarzaniu złota inwestycyjnego,

·        przetwarzani zwykłego złota np. jubilerskiego w złoto inwestycyjne zaś dostawa jest dokonywana na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przywilej ten przysługuje w przypadku sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy złota dla celów przemysłowych. Natomiast takie złoto jest w postaci sztabek lub złotego pyłku o próbie wynoszącej przynajmniej 995 tysięcznych.

Zrezygnować można także, gdy usługi wymienione są prowadzone za pośrednictwem agentów działających na rzecz innych osób a pośredniczących w obrocie złotem inwestycyjnym.

O swojej rezygnacji należy zawiadomić naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia.Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Trwa XXII edycja konkursu Najlepszy Bank organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Sonda

Czy jako pracodawca skłonny byłbyś zatrudnić 70-latka na pełnym etacie?

25%
10%
64%
Głosów: 299, start sondy: 2011-07-08