Kariera

2010-06-29 10:31:44

Praca po pięćdziesiątce

Blisko 60 tys. osób w wieku od 55 do 64 lat zostało dotychczas objętych pomocą finansowaną z unijnego POKL – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wsparcie to jest przeznaczane na wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Według MRR osoby po pięćdziesiątym roku to grupa, która wymaga szczególnej ochrony na rynku pracy - mimo że są to osoby aktywne zawodowo i zazwyczaj z dużym doświadczeniem, mają trudności ze znalezieniem pracy właśnie ze względu na wiek.

Od początku realizacji Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 do końca 2009 r., w grupie wiekowej 55 - 64 lata, udział w projektach finansowanych z tego źródła rozpoczęło ponad 59 tys. osób, z czego blisko 29 tys. to osoby pracujące. Tym samym osoby starsze stanowiły około 4 proc. uczestników projektów PO KL. W samym priorytecie II - „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, udział wzięło 9,2 tys. osób w wieku 55-64 lata. W porównaniu do ogólnej liczby uczestników najwięcej osób w grupie 55-65 lata otrzymało wsparcie w województwie lubelskim (6,4 proc.), dolnośląskim (6 proc.) oraz łódzkim (5,7 proc.).W ramach priorytetu VI - „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” udział w projektach zakończyło dotychczas 27,1 tys. osób w wieku 50-64 lata. Docelowo zakłada się, że łączna liczba osób starszych wspartych w ramach priorytetu wyniesie 150 tys. Dodatkowo w priorytecie VIII - „Regionalne kadry gospodarki uczestnictwo” udział w projektach zakończyło 13,5 tys. pracujących osób dorosłych w wieku powyżej 50. roku życia.

Resort rozwoju regionalnego rozpoczął właśnie cykl spotkań informacyjnych skierowanych do osób po 50. roku życia na temat projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Część każdego ze spotkań będzie miała charakter wykładowy. Uczestnikom zostaną zaprezentowane informacje o działaniach dofinansowanych z EFS przeznaczonych dla osób po pięćdziesiątce (bezrobotnych i pracujących), zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Dowiedzą się oni o dostępnych dla nich kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje, o środkach na założenie własnej działalności gospodarczej, przykładowych projektach skierowanych do osób 50+, o ofercie punktów informacyjnych, czyli gdzie i jak szukać dalszych informacji. Podczas spotkań będą też prowadzone indywidualne konsultacje, podczas których uczestnicy będą mogli zadawać pytania i porozmawiać z ekspertami z Centralnego Punktu Informacyjnego, z instytucji zaangażowanych w realizację Programu Kapitał Ludzki i projektodawcami.


Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Trwa XXII edycja konkursu Najlepszy Bank organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Sonda

Czy w ciągu najbliższej dekady Chiny rozpoczną wojnę ekonomiczną z USA?

65%
22%
13%
Głosów: 1032, start sondy: 2011-05-06