Ubezpieczenia

2010-03-25 12:22:50

Emerytura z II filara poniżej 100 zł

W 2009 roku 218 kobiet, uczestniczek OFE, pobierało świadczenia z II filara. Okresowa emerytura z OFE wyniosła średnio poniżej 100 zł.
Od stycznia 2009 roku uczestniczki OFE, urodzone po 1 stycznia 1949 roku, jeżeli przeszły na emeryturę otrzymywały świadczenia zarówno z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (administrowany przez ZUS), jak i II filara (z kapitału zgromadzonego przez 10 lat na indywidualnym koncie w otwartym funduszu emerytalnym).
 
Do 2014 roku, kiedy to pierwsze emerytury z OFE będą pobierać 65-letni mężczyźni, formą świadczenia z II filara jest emerytura okresowa. W przypadku pierwszych roczników panów mogą oni liczyć na wyższe emerytury z OFE, ponieważ ich okres oszczędzania będzie o 5 lat dłuższy, a zarządzający aktywami funduszy emerytalnych do tego czasu z nawiązką odrobią straty spowodowane kryzysem na rynku finansowych w latach 2007/2008.

Jak podaje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeciętna emerytura okresowa z OFE w 2009 roku wyniosła wyniosła 92,4 zł. W sumie z kapitałów zgromadzonych w OFE wypłacono ponad 91 tys. zł emerytur okresowych. Na koniec grudnia ub.r. pobierało je 218 pań. Najwyższa miesięczna emerytura z funduszu emerytalnego wyniosła 153,6 zł i otrzymały ją uczestniczki ING OFE. Ten fundusz wypracował drugą co do wielkości wartość jednostki rozrachunkowej, a jego członkowie mają statystycznie jedną z najwyższych średnich miesięcznych wpłat do funduszu. W ING OFE jest najwięcej kobiet - 46 pań otrzymywało na koniec 2009 roku emerytury okresowe. W PKO BP Bankowy OFE i OFE PZU „Złota Jesień” średnie świadczenie wyniosło odpowiednio ponad 96 i 94 zł.

Wypłata świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego rozpoczęła się od stycznia ub.r. W 2010 roku obejmie ona kolejny rocznik – kobiety urodzone w 1950 roku, ale tylko te uczestniczki, które nie przeniosą swojego kapitału zgromadzonego w OFE do ZUS. Taką możliwość mają kobiety, które urodziły się pomiędzy 1949 a 1953 rokiem. Warunkiem otrzymywania emerytury (do 2014 roku) z ZUS i OFE jest uzbieranie odpowiedniego kapitału. Oszczędności w funduszu nie mogą być niższe niż 20-krotność dodatku pielęgnacyjnego (obecnie 3,5 tys. zł). W przeciwnym razie pieniądze są przekazywane do ZUS.

W 2014 roku, kiedy to nastąpi zrównanie wieku emerytalnego świadczeniobiorców z nowego systemu (kobiety i pierwsze roczniki mężczyzn - urodzeni w 1949 roku) będzie obowiązywać inna forma wypłaty świadczeń. Nie zostało to jeszcze zapisane w odpowiedniej ustawie. Jedna z koncepcji to dożywotnie emerytury z nowego systemu – dla kobiet i mężczyzn.

W styczniu Jolanta Fedak, MPiPS zaproponowała, aby Polacy sami decydowali, co chcą zrobić z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE. Każdy uczestnik funduszu miałby obowiązek uzbierania w ZUS oszczędności, które pozwoliłyby na wypłatę świadczenia w wysokości dwukrotności minimalnej emerytury (dziś byłoby około 1,5 tys. zł). Po spełnieniu tego warunku można byłoby jednorazowo wycofać wszystkie oszczędności z OFE i przeznaczyć je na dowolny cel: przekazać na indywidualne konto emerytalne – IKE (co najmniej na dziesięć lat, wtedy przysługiwałoby zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki), oddać do ZUS, powiększając tym samym miesięczne świadczenie lub też wydać na inny cel.

Ale taka forma wypłaty kapitału z OFE nie zyskała aprobaty ekspertów, a także Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, organizacji samorządu PTE, zrzeszającego 12 podmiotów (obecnie na rynku działa 14 towarzystw emerytalnych).


Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Trwa XXII edycja konkursu Najlepszy Bank organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Sonda

Czy wykupisz ubezpieczenie AC przy najbliższym przedłużaniu polisy OC ?

40%
60%
Głosów: 165, start sondy: 2011-06-02