Ubezpieczenia

2011-01-04 16:23:14

Niższe opłaty karne za brak OC

O 3,4 p. proc. niższa będzie w 2011 roku podstawowa opłata karna za brak obowiązkowego: ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych. UFG prowadzi łącznie około 18 tysięcy postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań.
Pojazdy bez ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego nie mają prawa jeździć po polskich drogach, a jeżeli tak się dzieje, to jest to nielegalne. Wysokość opłat karnych za brak tego ubezpieczenia ustalana jest na dany rok kalendarzowy i uzależniona jest od wysokości kursu euro.

Wysokość opłat karnych za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia w 2011 roku
1. OC komunikacyjne:
* samochody osobowe – 1980 zł (500 euro),
* samochody ciężarowe i autobusy – 3170 zł (800 euro),
* pozostałe pojazdy - 400 zł (100 euro).
2. OC rolników – 120 zł (30 euro).
3. Ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych – 400 zł (100 euro).

Jest to tzw. pełna opłata naliczana gdy okres bez ubezpieczenia przekracza 14 dni. W przypadku gdy okres ten nie przekracza trzech dni kara wynosi 20 proc. powyższej stawki, zaś przy przerwie w braku OC nie przekraczającej 14 dni – 50 proc. opłaty pełnej.

Z szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że po polskich drogach może jeździć około 200 tysięcy pojazdów bez ważnego OC komunikacyjnego. Do kontroli tych obowiązkowych polis zobowiązane są: policja, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Straż Graniczna, organy celne oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Najwięcej zgłoszeń do UFG (około 70 proc.) napływa od policji. W ciągu dziesięciu miesięcy 2010 roku policja przesłała do Funduszu prawie 33 tysiące zgłoszeń, czyli o blisko 40 proc. więcej niż w 2009 roku.

„Dzięki przeprowadzonym usprawnieniom w bazie danych o polisach OC komunikacyjnych coraz częściej przeprowadzamy też własne kontrole. Na przykład osoby, które według danych Ośrodka Informacji UFG mają przerwę w ubezpieczeniu tego samego auta proszone są przez Fundusz o okazanie ważnej polisy OC lub zapłatę kary za jej brak” – poinformowała Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kara to niejedyna konsekwencja braku OC. Spowodowanie wypadku nieubezpieczonym pojazdem powoduje dalsze skutki finansowe dla jego właściciela. Zarówno on, jak i sprawca wypadku muszą zwrócić UFG odszkodowanie, które fundusz wypłaci ofiarom tego zdarzenia. UFG prowadzi łącznie około 18 tys. postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań. Średnia wartość takiej szkody to 10 tys. zł. Jednak rekordzista ma do zwrotu prawie 700 tys. zł.

Kontrola zniżek dostępna w UFG

Firmy ubezpieczeniowe otrzymały od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego narzędzie do kontroli zniżek z polis OC i AC. Nawet do 10 proc. kierowców może oszukiwać na ulgach za bezwypadkową jazdę, podając zaniżoną liczbę kolizji. Dwanaście towarzystw ubezpieczeń ma już swoje konta w Ośrodku Informacji UFG. Dzięki nim szybko mogą sprawdzić, w ilu wypadkach uczestniczyło dane auto oraz uwzględnić te dane przy kalkulacji składki.

W ten sposób ubezpieczyciele uzyskali możliwość weryfikacji prawdomówności swoich klientów o przysługujących im zniżkach, a tym samym otrzymali możliwość zwrotu nakładów, jakie ponieśli na budowę tego Ośrodka. Odpowiednio wykorzystane przez ubezpieczycieli informacje, z bazy danych o szkodach, dają im poważne oszczędności. Część firm już występuje do swoich klientów o dopłaty składki za polisy, których cena była zaniżona. Została bowiem skalkulowana na podstawie nieprawdziwych informacji o przysługujących zniżkach.

Najpóźniej do końca I kwartału 2011 roku UFG udostępni towarzystwom nową funkcjonalność, to jest informacje o historii ubezpieczenia danego klienta lub pojazdu – zapowiada prezes UFG. Taka historia będzie zawierać szersze, kompleksowe informacje o: wykupionych ubezpieczeniach OC i AC, dane o wypłaconych odszkodowaniach, jak i odmowach takich wypłat. Stanowić to będzie ostateczną podstawę dla systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Apetyty części towarzystw sięgają jeszcze dalej, bo dostępności danych z w trybie on-linie. To jednak wymagać będzie nowych inwestycji technologicznych w UFG.


Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Trwa XXII edycja konkursu Najlepszy Bank organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Sonda

Czy w ciągu najbliższej dekady Chiny rozpoczną wojnę ekonomiczną z USA?

65%
22%
13%
Głosów: 1032, start sondy: 2011-05-06