Waluty

2009-11-24 15:54:31

Jak rozpoznać fałszywy banknot?

Firma DCB, specjalizująca się w dziedzinie wykrywania fałszywych banknotów, rozpoczęła kampanię społeczną „Znam swoje pieniądze”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi oraz edukacja uczestników obrotu gotówkowego w zakresie wykrywania fałszywych banknotów.
W mediach systematycznie pojawiają się doniesienia o zatrzymanych przez policję osobach podejrzanych o produkcję i wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy. Często kasjerzy w sklepach nie są w stanie odróżnić prawdziwego banknotu od falsyfikatu, ponieważ fałszerze stosują coraz bardziej wyrafinowane metody. Straty przedsiębiorców z tego tytułu są bardzo wysokie.

Dane z Europy

Europejski Bank Centralny co pół roku bada rynek pod kątem fałszywych pieniędzy. Dane za pierwsze półrocze 2009 roku są znacząco gorsze od poprzednich okresów. W pierwszej połowie 2009 roku wycofano z obiegu łącznie 413 tys. fałszywych banknotów euro, czyli o około 17 proc. więcej niż w II półroczu 2008 roku.

Liczba falsyfikatów wykrytych w kolejnych okresach

   Liczba falsyfikatów wycofanych z obiegu (w tys. sztuk)
 I półrocze 2004  307
 II półrocze 2004  287
I półrocze 2005   293
 II półrocze 2005  286
 I półrocze 2006  300
 II półrocze 2006  265
 I półrocze 2007  265
 II półrocze 2007  296
 I półrocze 2008  312
 II półrocze2008  354
 I półrocze 2009  413
Źródło: EBC

W ostatnim półroczu nie odnotowano istotnych nowych kategorii fałszerstw (falsyfikatów o tych samych cechach), czyli wzrost ilości fałszywych banknotów wynikał wyłącznie z bardziej powszechnego występowania istniejących kategorii.
Skalę fałszerstw należy rozpatrywać na tle ilości autentycznych banknotów (w pierwszym półroczu w obiegu było ich około 12,5 mld sztuk).
Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 16 banków centralnych krajów strefy euro, stale przypomina, by uważać, jakie banknoty się przyjmuje. Dobra znajomość wyglądu i zabezpieczeń banknotów ułatwia wykrywanie falsyfikatów. Dlatego też Eurosystem stale prowadzi intensywne działania, by z jednej strony zwykli obywatele byli dobrze poinformowani o sposobach sprawdzania autentyczności banknotów, a z drugiej, by urządzenia do sortowania i obsługi banknotów używane przez osoby mające zawodowo do czynienia z gotówką skutecznie wykrywały i przechwytywały falsyfikaty.

Fałszywy banknot można bez trudu odróżnić od prawdziwego przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro (www.euro.ecb.eu) oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu.
W wypadku dalszych wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy należy przekazać wszelkie informacje na temat jego pochodzenia policji. Ma to znaczenie, ponieważ wprowadzanie, także nieświadome, do obiegu fałszywych pieniędzy jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.


Zamów newsletter

Zapoznałem się z Regulaminem portalu GB.pl i go akceptuje.

Projekty bankowej

Trwa XXII edycja konkursu Najlepszy Bank organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Sonda

Czy w dobie niestabilnej gospodarki inwestycje alternatywne w złoto i platynę są jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania?

53%
30%
17%
Głosów: 504, start sondy: 2011-06-21